Home  |  @  |  Kontakt  |  Nieuwsbrief  |  Download  |  Sitemap                                            Nederlandse pagina's  Deutsche Seiten  English pages 

Algemene Voorwaarden

Prijzen en Vroegboek Korting

De prijzen zijn conform onze prijslijst. Deze prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

Wij geven bij boekingen van meer dan 5 nachten 10% lang-verblijf-korting.

De korting wordt berekend over de basisprijs. Dit is bij vakantie appartementen over de logies-prijs en bij pensionkamers en suites over de logies met ontbijt prijs.

In het geval van kortingsacties - zoals bijvoorbeeld beurskorting - worden niet meerdere kortingen gelijktijdig berekend maar geldt uitsluitend het hoogste kortingspercentage.

Aankomst en Vertrek

U kunt vanaf 16:00 uur over de geboekte accommodatie beschikken. Bij vertrek dient u de accommodatie uiterlijk om 10:00 uur op te leveren.
Wanneer u na 18:00 aankomt gelieve u kontakt op te nemen om uw aankomsttijd te bevestigen.

Reserveringen

Reserveringen worden door Landferienhaus Linde schriftelijk per fax of per e-mail bevestigd, onder verwijzing naar deze algemene voorwaarden. Indien de gast niet instemt met de reservering of de algemene voorwaarden, dan kan de gast dit binnen drie dagen per fax of per e-mail kenbaar maken en dan vervalt deze reservering. Na deze drie dagen is de bevestigde reserveringsopdracht een bindende overeenkomst. Landferienhaus Linde is niet te houden aan kennelijke rekenfouten in de aanbiedingen of bevestigingen.

Aanbetaling

Bij reservering wordt een aanbetaling van een derde deel van de totale reissom in rekening gebracht. Op de bevestigde reserveringsopdracht wordt de aanbetaling vermeld. De aanbetaling dient binnen 7 kalenderdagen na reservering, doch voor de aanvang van het arrangement, betaald te worden op de bankrekening van Landferienhaus Linde. Wanneer Landferienhaus Linde de aanbetaling niet tijdig ontvangt, behoudt zij het recht deze accomodatie aan andere gasten aan te bieden, onverminderd alle overige rechten die voortvloeien uit de door de gast aangegane overeenkomst.

Betaling

De reissom dient gepind of kontant betaald te worden op de dag van vertrek uit Landferienhaus Linde, onder aftrek van de reeds verrichtte aanbetaling.

Voor een hotelwandelreis geldt dat de gehele reissom 31 dagen voor aanvang van de reis betaald moet zijn op de bankrekening van Landferienhaus Linde.

De kosten voor een treinreis boeking door Landferienhaus Linde dienen direkt na de ontvangst van de bevestiging betaald te worden op de bankrekening van Landferienhaus Linde.

Indien de rekeningen van Landferienhaus Linde niet of niet tijdig worden voldaan, dan worden aanmaningskosten en vertragingsrente in rekening gebracht. De gast is aansprakelijk voor de eventueel te maken (buiten)gerechtelijke incassokosten.

Annulering

Annulering kan alleen schriftelijk per brief, fax of e-mail. Denkt u er in het geval u per e-mail annuleert, uw e-mail van een ontvangst- en leesbevestiging te voorzien en te controleren dat u van ons dan de bevestiging ook terugontvangt.

In geval van annulering gelden de artikelen 1, lid 4 en 9, lid 2 van de ANVR-reisvoorwaarden.

Annulering door de reiziger

Bij annulering door de reiziger is deze de volgende bedragen verschuldigd:

• annulering tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom, minimaal € 35
• annulering vanaf de 56e tot de 42e dag voor vertrek: 30% van de reissom
• annulering vanaf de 42e tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom
• annulering vanaf de 28e tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom
• annulering vanaf de 14e tot de 7e dag voor vertrek: 90% van de reissom
• annulering binnen 7 dagen voor vertrek: 100% van de reissom.

Bij annulering brengen wij u voor de afhandeling van uw reservering en annulering € 20 behandelingskosten in rekening.

Annulering en uw treinreis

Let op: voor treinreizen die in combinatie zijn geboekt met uw arrangement gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden. De annuleringskosten hiervoor kunnen oplopen tot 100% vanaf het moment van boeken. De annuleringsvoorwaarden kunt u opvragen.

Annuleringsverzekering

Het eventuele afsluiten van een annuleringsverzekering is aan de klant. Heeft u een annuleringsverzekering afgesloten en een geldige annuleringsreden, dan vergoedt de verzekering u de door ons in rekening gebrachte kosten.

Huisregels

In Landferienhaus Linde gelden enkele huisregels die wij zelf en onze gasten in acht dienen te nemen. U vindt hier onze huisregels.

Aansprakelijkheid

De gast en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Landferienhaus Linde en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in Landferienhaus Linde bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enig dier en/of zaak die zij onder zich hebben.

Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de pensionkamer of het vakantie appartement kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.
Wanneer er in de pensionkamer, suite of het vakantie appartement gerookt is, brengen wij schoonmaakkosten in rekening voor de reiniging van beddegoed, tapijten, gordijnen enzovoorts.
• Voor een pensionkamer of -suite bedragen de schoonmaakkosten € 100.
• Voor een vakantie appartement bedragen de schoonmaakkosten € 200.

Langenbach, 03 september 2018